Confidentialitate

1. Informatii generale

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este una dintre preocupările principale ale EGO ART STUDIO SRL, în calitate de operator de date.

 

Acest document are scopul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizării site-ului www.eliteagency.ro

 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

 

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, EGO ART STUDIO SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele de monitorizare a utilizatorilor si datele furnizate in formularul de contact si de aplicare la joburile disponible in cadrul studioului.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, EGO ART STUDIO SRL  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru a rezolva reclamați si pentru scopuri de marketing cum ar fi monitorizarea traficul și pentru imbunatatirea experientei de navigare. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază interesul legitim al EGO ART STUDIO SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și de a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin rezolvarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

Daca ati aplicat pentru unul din posturile disponibile datele dvs. vor fi prelucrate doar in acest scop insemanad procesul de recrutare care implica contactarea dvs in mod direct si participarea la un interviu.

Daca ati completat formularul de contact pentru a primi o informatie sau pentru a face o sesizare, datele dvs. Vor fi prelucrate doar pentru a rezolva situatia semanalata, urmand a fi sterse o data ce s-a solutionat reclamatia sau informatia solicitata a fost transmisa.

 

4. Durata pentru care prelucrăm datele dumneavoastră

 

EGO ART STUDIO va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, EGO ART STUDIO SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terți sau entități care sprijină EGO ART STUDIOI SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu, firme de curierat, furnizori de servicii IT), sau către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele exemple de cazuri enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru a menține, personaliza și îmbunătăți Site-ul și serviciile prestate prin intermediul acestuia;
 • pentru efectuarea de analize, testare și cercetare a datelor, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • când dezvăluirea datelor cu caracter personal este impusă de lege etc.

6. Transferul datelor personale

Datele personale furnizate către EGO ART STUDIO SRL pot fi transferate în afara României, dar numai către state din Uniunea Europeană.

 

7. Drepturile tale

În condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de EGO ART STUDIO SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea EGO ART STUDIO SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modul în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea. se face, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către EGO ART STUDIO SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul de a șterge datele fără întârziere nejustificată („dreptul de a fi uitat”), dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
 • nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care consimțământul este retras și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime imperioase;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • unde datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația națională la care este supus operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, EGO ART STUDIO SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea în scopuri statistice;

Dreptul de a restricționa prelucrarea în măsura în care:

 • persoana contestă acuratețea datelor, pe o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât marketingul direct) pentru perioada de timp în care se verifică că drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un mod structurat, utilizat în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către EGO ART STUDIO SRLcă către alt operator de date, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege;
 • dreptul de opoziție – cu privire la activitățile de prelucrare poate fi exercitat prin transmiterea unei cereri conform indicațiilor de mai jos;
 • oricând, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o privesc să fie prelucrate pe baza interesului legitim al EGO ART STUDIO SRL sau pe baza interesului public, cu excepția pentru cazurile în care EGO ART STUDIO SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în tribunal;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o privesc sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automate, adică dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate exclusiv pe baza activităților de prelucrare automată, inclusiv a profilării, care produce efecte juridice privind persoana vizată sau o afectează în mod similar. într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor judecătorești competente, în măsura în care considerați că este necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare privind modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să contactați adresa de email: info@eliteagency.ro

 

Acest site web folosește cookie-uri.

Open chat
Doresti sa stii ce prespune job-ul de model la Elite Agency? Sunt Ana si sunt aici pentru a-ti oferi toate informatiile despre cum poti castiga un minim de $3000/lună, despre cum poti primi BONUSUL DE ANGAJARE / RECOMANDARE de $1000*, sau cum poti colabora cu Elite Agency!

Suntem online, raspunde acestui mesaj si fa din Elite Agency alegerea ta!